Hebe Tian Profil


hebe tian

Name: Hebe Tian
Chinese: Tian Fu Zhen (田馥甄)
Birth: 30 Maret 1983 (Hsin Chu, Taiwan)
Height: 161 cm
Profesi: Singer, Actress, Host
Star Sign: Aries