Fan Bingbing Profil


fan bingbing

Name: Fan Bingbing
Chinese: Fan Bingbing (范冰冰)
Birth: 16 September 1981, Qing Dao (China)
Height: 168 cm
Profesi: Actress, Singer